Alle mountainbike-ruter i statsskovene er åbne 24 timer i døgnet. 

Men husk disse otte enkle guidelines for MTB-kørsel i Naturstyrelsens skove:

  1. Sæt farten ned, når du møder andre skovgæster.
  2. Gør roligt og venligt opmærksom på, at du gerne vil forbi.
  3. Skræm ikke dyrene og værn om træer og planter.
  4. Undgå at køre på ridestier, skispor og de afmærkede vandreruter uden for skovvejene.
  5. Kør aldrig i skovbunden uden for de officielle MTB-spor.
  6. Kør ikke på fortidsminder – gravhøje, hulveje og stendiger m.fl.
  7. Smid ikke dit affald i skoven.
  8. Afpas altid din hastighed efter forholdene; færdselsloven gælder også i naturen.

Kilde: Naturstyrelsen

Naturbeskyttelsesloven fastslår, at du som udgangspunkt gerne må cykle på skovveje og skovstier, der er menneskeskabte, og som fremtræder egnede til cykling med en almindelig cykel (i private skove dog kun fra klokken seks om morgenen til solnedgang).

Loven fastslår på den måde også, at du ikke må cykle andre steder i skoven. Det vil sige, at du hverken på en almindelig cykel eller på MTB må cykle i skovbunden, på dyreveksler, i klitter eller på stendiger og lignende. Det betyder så også, at du ikke må lave dine egne MTB-spor i skoven.

Når du alligevel må cykle i statskovene på de afmærkede MTB-spor i skovbunden, skyldes det, at vi i Naturstyrelsen har valgt at benytte en bestemmelse om, at ejeren kan give skovgæster lov til mere, end hvad der er fastsat i de generelle lovbestemmelser.

Husk, at færdselsloven også gælder i skoven! Det vil bl.a. sige, at din hastighed altid skal afpasses efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Den almindelige højrevigepligt gælder også.