• Sæt farten ned, når du møder andre skovgæster og hils gerne på folk med en positiv bemærkning. Pas specielt på, når du møder ryttere til hest
  • Det er vigtigt, at vi kigger op og i god tid signalerer, at vi kommer – brug gerne ringeklokken eller et forsigtigt råb ”ding/dong”. Meddel også, hvor mange I kommer, efterfulgt af ”jeg er sidste mand”
  • Kør aldrig i skovbunden uden for de officielle MTB-spor
  • Undgå at cykle på ridestier, skispor og på veje og stier, som ændres væsentligt ved vores brug
  • Kør ikke på eller ved siden af trapper i skoven
  • Respektér skiltning
  • Undgå mest muligt at køre, hvor der færdes mange andre skovgæster
  • Tag altid dit affald med hjem
  • Vi skal turde at sige fra over for mountainbikeryttere, der opfører sig uhensigtsmæssigt i skoven – selvjustits er vigtig!